Pearson - Always Learning
 
Longman-HAT
English • Afrikaans

 

 

 

Op pad 

HAT6 Plus

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Woorde vir jou slimfoon!


                   

 

 

 

 

Longman Online

 

  

Die HAT Afrikaanse skoolwoordeboek bevat meer as 30 000 woorde en hul verbuigings, idiome en vaste uitdrukkings, eenvoudige definisies en duisende voorbeeldsinne. Tesouruskassies help woordeskat uitbrei. Daar is inligting oor spelling en taalgebruik, die herkoms van woorde, sinonieme, antonieme, manlike en vroulike vorme, intensiewe vorme en vergelykings. Agterin die woordeboek is ’n lys afkortings en ’n lys belangrike terme.

 

 

 

 

  

The Longman-HAT School Dictionary prepares learners for success using English and

Afrikaans in everyday life. It provides translation equivalents, clear definitions and natural examplesAn Essential Communication section provides situation-based language for immediate use and a special section with illustrations encourage vocabulary building. Appendices include a Picture Dictionary, irregular verbs and abbreviations.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

The Longman SA School Dictionary will help learners understand all the vocabulary they need for school and help to improve their grammar. It includes subject-specific words, covering all learning areas including English, Mathematics, Natural Science and Social Sciences. Thesaurus boxes help leaners to expand vocabulary and spelling, grammer and usage notes help them avoid common errors.

 

 

 

 

 
Ons vennote

   

 
Algemene kennis

 

 

Woordeskat